Ro  Hu  En

Home Contact

Referinţe

Creditanstalt

A - Vienna       3600 m²

Descărcare catalog


Colectoarele de energie geotermică

Sistemul capilar Clina, datorită funcţionării la ecart de joasă temperatură, este ideal pentru aplicaţii cu funcţionare prin intermediul pompelor de căldură.


Sunt fabricate două tipuri de colectoare geotermice:

1. Colector orizontal clasic, amplasat sub cota de îngheţ, în structura terenului amplasamentului.

2. Colector cilindric vertical, patentat de Clina, format dintr-un covor capilar protejat de o carcasă perforată. Colectoarele cilindrice se amplasează în apele freatice, în soluri cu cota ridicată a apelor subterane. Această soluţie este una specială destinată exclusiv terenurilor cu umiditate ridicată şi permanentă. Eficienţa energetică este ridicată datorită schimbului de căldură între două medii umede: apa freatică şi apa din circuitele colectoare. Adâncimea de instalare este de maxim 4 metri sub cota terenului amenajat.© 2016 Promax Engineering